Menu
EN

معاونت روابط عمومی

سیدمجتبی تقوی نژاد

روابط عمومی یکی از ابزارهای قوی مدیریت «افکارعمومی» و «بحران» در جامعه است. روابط عمومی در شهرداری تهران به عنوان اصلی ترین حلقه ارتباط بین مدیران و کارکنان و شهروندان، مسئولیت خطیری در فرآیند مدیریت افکار عمومی بر عهده دارد که می تواند به صورت نظام مند، برنامه ریزی شده و سنجیده در جهت ایجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم مدیران با کارکنان و شهروندان و ارتقاء سطح خدمات سازمانی اقدام کند. محور اساسی کار روابط عمومی، کسب منافع برای کل سازمان است نه برای شخصی که در رأس هرم سازمانی قرار گرفته است. در این میان نباید از نقش ارتباطات در افزایش بهره وری از امکانات و نیروی انسانی در سایه انعکاس هرچه بهتر فعالیت ها و مصوبات سازمان به جامعه و بهره گیری از امکانات و قابلیت های اجتماع و مشارکت عمومی افراد نیز غافل شد.

پس از شک لگیری ساختار جدید مرکز ارتباطات و امور بین الملل، معاونت روابط عمومی با رویکرد ایجاد وحدت رویه، هماهنگی و انسجام در اجرای سیاست‌های مرکز و مأموریت‌ها و امور محوله به روابط عمومی‌های واحدهای تابعه شهرداری تهران، ایجاد گردید. رئوس فعالیت های این معاونت در سه حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزیابی خلاصه می گردد. بخشی از وظایف این معاونت عبارتند از:

 • مدیریت، راهبری و نظارت بر سامانه ملاقات مردمی و هم چنین فرآیند اجرای ملاقات مردمی.
 • نظارت و ارزیابی مستمر و ادواری عملکرد روابط عمومی‌ها.
 • تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و آئین نامه های اجرایی مرکز ارتباطات و نظارت بر روند اجرای این آئین نامه ها.
 • بازدید میدانی و نظارت‌های دوره‌ای با رویکرد حمایتی و ارشادی ستاد از روابط‌ عمومی‌ها و عملکرد آن ها.
 • توسعه ارتباطات بین‌فردی با مشارکت نخبگان اجتماعی، ارتباطات شهروندی.
 • مدیریت و بارگذاری اخبار در پرتال مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل.
 • ارتباطات و همکاری‌های بین شهری (کلان شهرها).
 • هماهنگی و حمایت از برنامه‌های تولیدی صدا وسیما.
 • مدیریت انجمن‌های اجتماعی کارکنان شهرداری تهران نظیر انجمن ادبی و هم چنین مشارکت و همکاری با سازمان‌های مردم نهاد تخصصی و غیرتخصصی.
 • پیگیری ویژه درخواست‌های شهروندان.
 • برنامه‌ریزی مناسب برای هر چه بهتر برگزار شدن جشنواره‌ها، جشن‌ها، مناسبت ها، کنفرانس‌ها و سمینارهای شهرداری تهران و نیز مراسم افتتاحیه پروژه‌ها و بازدیدها.
واحدهای زیر مجموعه معاونت
 • اداره هماهنگی امور مناطق
 • اداره ارتباطات اجتماعی
 • اداره ارتباطات افکار عمومی