Menu
EN

معاونت رسانه

رسانه ها در جهان امروز، تغییرات مهمی را در سیاست، تعلیم و تربیت، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ ایجاد کرده و به جزء جدایی ناپذیر زندگی روزانه تبدیل شده اند؛ ضمن اینکه به عنوان مأخذ، مرجع و منبع اخبار با انتقال انبوهی از اطلاعات و داده ها، سطح آگاهی های اجتماعی را ارتقاء داده اند. از آن جا که رسانه ها نقش معناداری در شکل گیری ادراک و افکار افراد و آحاد جامعه ایفاء می نمایند؛ توجه ویژه به آن ها در اتخاذ استراتژی ها و اجرای سیاست ها از اهمیت و ضرورت اساسی برخوردار است. به ویژه اینکه امروزه رسانه ها علاوه بر وظایف اطلاع رسانی و خبری، وظایف آموزشی و تحلیلی را ایفاء نموده و نقش راهنمایی افراد را نیز بر عهده دارند.

در راستای سیاست ها و برنامه های کلان شهرداری تهران، معاونت رسانه مرکز ارتباطات و بین الملل شهرداری تهران با رویکرد سه گانه «مخاطب»، «رسانه» و «پیام»، فعالیت خود را در سه قالب «اطلاع رسانی و آگاهی بخشی»، «ارتباط با رسانه ها» و «رصد و تحلیل اخبار»، سازماندهی و متمرکز نموده است.

اهداف اصلی
 • اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی و تخصصی به عموم شهروندان و نخبگان نسبت به مأموریت ها و وظایف مدیریت شهری از یک سوی و مسئولیت ها و تکالیف شهروندان از سوی دیگر.
 • تحکیم و تقویت ارتباط چند سویه (تعاملی) بین مدیریت شهری با شهروندان، نخبگان و رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی.
 • استفاده از ظرفیت شبکه رسانه ای کشور اعم از صدا و سیما، خبرگزاری ها و سایت های خبری، مطبوعات و نشریات، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و سایر مجاری ارتباطی به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی نسبت به عملکردهای مدیریت شهری و جلب مشارکت آنها.
اهم برنامه ها
 • ساماندهی و انتظام چرخه رسانه ای شهرداری تهران.
 • نظم بخشی به شرایط موجود و بهره گیری از ظرفیت رسانه ای شهر تهران.
 • راه اندازی ظرفیت های جدید در قالب رسانه های تعاملی و مخاطب محور.
 • اطلاع رسانی، آگاه سازی، رصد و تحلیل رسانه ای در حوزه شهر و شهروندان.
 • استفاده از امکانات و توانمندی های موجود در راستای نیل به اهداف کلان مدیریت شهری.
 • تعریف سازوکارهای نظارت، ارزیابی و ارزشیابی حوزه رسانه در روابط عمومی واحدهای تابعه.
 • بازنگری در مأموریت ها و برنامه های رسانه ای روابط عمومی معاونت ها، مناطق، مراکز ، سازمان ها و شرکت های تابعه.
واحدهای زیر مجموعه معاونت
 • اداره اطلاع رسانی
 • اداره ارتباط رسانه
 • اداره بررسی