Menu
EN

معاونت امور بین الملل

گشتاسب مظفری

در دنياي معاصر، دیگر رهبران سیاسی و مدیران ملی به تنهایی قادر به حل و فصل موضوعات و چالش‌های فزاینده جهانی مانند گرسنگی، تبعيض، ناامني، تغییرات اقلیمی، بحران‌هاي اقتصاد جهانی، ناكارآمدي نهادهای بين المللي، ضعف در سیستم های مدیریت فراگیر و عدالت محور و سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و ارائه خدمات شهری و تأمین نیازهای اساسی شهروندان نیستند. امروزه اکثریت جمعیت جهان در شهرها ساکن شده اند؛ لذا باید برنامه‌ریزی برای شهرها و مدیریت شایسته آنها با تکیه بر توانمندی‌های شهروندان، تبديل به محور اصلی توسعه هماهنگ ملی و جهانی شود. بهره برداری مناسب از دارایی ها و فرصت های بین المللی، نیازمند حضور و تبادل تجارب و همکاری خوب میان کلانشهرهای مهم و با هویت جهان است.

جهان کنونی نیز تغییرات شگرفی را تجربه می کند. انقلاب ارتباطات، دنیای ما را دگرگون کرده‌است. نهادهای مدنی و اجتماعی مستقل از دولت‌ها، یکدیگر را بازیافته‌اند. ظهور قدرت های متکثر، موجب تغییرات در مناسبات ملی و بین‌المللی شده است.گره‌های محکم اقتصادی، زندگی روزمره‌ انسان‌ها را به هم وابسته کرده است. «شهرنشینی» به صورت اعم و «کلان‌شهرنشینی» به صورت اخص، فرم و محتوای زندگی بشر را عمیقاً متأثر نموده‌است. همه‌ این عوامل دست به دست هم داده تا نقش انحصاری «دولت-ملت‌»ها در تعیین مناسبات جهانی به صورت جدی کاهش و به جای آن نقش تعاملی نهادهای اجتماعی و مدنی در بهبود وضعیت زیست بشر افزایش یابد. این تصویر، لزوم عینی همکاری ما را به عنوان متولیان نهادهای اجتماعی مدیریت شهری مشخص می‌سازد که دیپلماسی شهری در این میان، نقش بسزایی را بر عهده دارد.

ديپلماسي شهري مجموعه اي از ابزارهای سیاست گذاری شهری و فرایندها، نهادها و ترتیبات اقتصادی سیاسی و اجتماعی فرهنگی مدیریتی شهری است؛ حکومت های محلی و شهری (مقامات شهری و شهرداری ها) به منظور کاهش و کنترل کشمکش ها از آن ها برای تقویت همکاریهای جهانی بین شهری و بین شهرداری ها و رسیدن به منافع و علایق شهری و شهروندی مشترک استفاده می کنند تا بتوانند فضایی امن، دموکراتیک و پررفاه و سرشار از نشاط و آزادی برای شهروندان خود و شهروندان جهانی ایجاد کنند. شش هدف به هم پيوسته ديپلماسي شهری، عبارت است از: امنیت شهر، توسعه شهری، اقتصاد شهری، شبکه شهری، نمایندگی شهری و فرهنگ شهری.

دیپلماسی شهری راهکارهایی است که به وسیله آن، شهرها ارتباطات و تعهداتی را با دیگر بازیگران عرصه سیاست بین المللی اعم از مجامع و سازمان ها و شهر های مختلف به هدف نشان دادن توانایی ها و علاقه مندی هایشان بر عهده می گیرند. در واقع دیپلماسی شهری را می توان یک نوع تمرکز زدایی ارتباطات بین المللی دانست که شهرها به عنوان بازیگران اصلی آن هستند.

هر چند از دوران باستان تاكنون به‏طور سنتي هميشه روابطي ميان شهروندان كشورها وجود داشته است؛ اما بازيگران اصلي ارتباطات بين‏ المللي تا اواخر قرن 19 ميلادي، دولت‏ هاي سياسي بوده ‏اند. از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، اين تعادل و نقش ها به هم خورد و بازيگران جديدي وارد عرصه روابط‏ بين ‏‏‏المللي شده ‏اند كه در كنار دولت‏ ها، در گسترش تفاهم و همزيستي جهاني و مبادلات فرهنگي- اقتصادي نقش كليدي دارند. يكي از اين بازيگران، شهرها و به‏ خصوص كلانشهرها هستند.

ماموريتها و وظايف

 • سياست گذاري، برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت بر فرآيندها و خروجي‌هاي مربوط به تمامي سطوح و ابعاد روابط بين الملل و ديپلماسي شهري تهران در چارچوب سياستها و برنامه هاي كلي مديريت شهري تهران.
 • فعاليت در زمينه تبليغ، برندسازي و تصويرسازي مثبت و شايسته از كلانشهر تهران به عنوان پايتخت جمهوري اسلامي ايران در محيط بين المللي و در ميان ساير شهرهاي جهان در چارچوب سياست ها و برنامه هاي كلي مديريت شهري تهران.
 • سياستگذاري، برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت بر ديپلماسي رسانه‌اي خارجي شهرداري تهران در چارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي كلي مديريت شهري و ارتباطات رسانه‌اي شهرداري تهران.
 • تلاش در زمينه تحقق آرمان‌هاي سند چشم انداز و طرح جامع تهران براي تبديل تهران به يك كلانشهر جهاني در ارتباط تنگاتنگ با ساير حوزه‌ها، بخش‌ها و واحدهاي شهرداري تهران در چارچوب سياست‌ها و برنامه هاي كلي مديريت شهري تهران
 • شناخت، ظرفيت سازي، سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بر نحوه تعامل با نهادها و سازمان‌هاي بين المللي تخصصي در امور مديريت شهر با شهر.
 • تلاش، فعاليت و زمينه سازي براي جذب منابع، سرمايه مادي، دانش فني و گردشگر خارجي در محدوده توانمندي‌ها و اختيارات موجود در شهر و شهرداري تهران.
 • تلاش، فعاليت و زمينه سازي براي توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي و توانمندي هاي شهرداري تهران به خارج از كشور.
 • شناخت ظرفيت ها و ايجاد رابطه و توسعه همکاري با ايرانيان مقيم خارج از کشور داراي تخصص در حوزه هاي مختلف مديريت شهري.
 • اطلاع رساني، آموزش، دانش افزايي و ايجاد مهارت ها و توانمندي هاي نوين و تخصصي بين المللي و ديپلماتيك در مديران و كارشناسان مديريت شهري با هماهنگي واحدهاي ذيربط در شهرداري تهران.
 • جمع آوري و كسب اطلاعات، دانش و تجارب مثبت از محيط بين المللي و ترجمه، آماده سازي و نشر آن براي تأمين نيازهاي تخصصي حوزه ها، بخش ها و واحدهاي شهرداري تهران.
 • سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت بر فرآيند مأموريت ها و سفرهاي خارجي مديران وكاركنان شهرداري تهران.
 • سياست‌گذاري، برنامه ريزي و نظارت بر فرآيند دعوت و پذيرش هيأت‌ها و طرف‌هاي خارجي در شهرداري تهران.
 • ايجاد ارتباط و همكاري در زمينه رسيدگي به مسائل و مشكلات شهري سفارتخانه‌ها، نمايندگي‌هاي سياسي و شهروندان خارجي مستقر در تهران در چارچوب مأموريت‌ها و وظايف مديريت شهري و سياست‌ها، ضوابط و مقررات حاكم بر دستگاه رسمي سياست خارجي و ديپلماسي كشور.
 • ايجاد ارتباط و همكاري با ساير شهرهاي ايران، سازمان‌ها، نهادهاي دولتي و غيردولتي داخلي در حوزه‌هاي مأموريتي تخصصي در جهت تشريك مساعي و ارتقاي توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي تخصصي در حوزه روابط بين المللي و ديپلماسي شهري.

واحدهای زیر مجموعه معاونت

 • اداره امور سازمانها و مجامع تخصصی بین المللی
 • اداره ارتباطات و بررسی های تطبیقی
 • اداره روابط و همکاریهای خارجی