سرپرست: حسین گنجی

اهمیت و حجم برنامه‌های تبلیغاتی، انتشاراتی، فرهنگی و هنری مدون و مصوب شهرداری تهران، علت اصلی ایجاد معاونت تبلیغات و انتشارات در مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل بود. این معاونت با رویکرد حسن اجرای فعالیت های تبلیغاتی و فرهنگی در سطح شهر و مبتنی بر اهداف شهرداری شکل گرفت. فرآیند اجرایی و عملیاتی معاونت تبلیغات و انتشارات، بر محور اعتلاء ترویج فرهنگ شهروندی، از سیاستگزاری تا برنامه ریزی، هدایت، سازماندهی، پشتیبانی و نظارت بر تبلیغات در سطح شهر را شامل می شود.

برخی از وظایف این معاونت عبارتند از: بررسی نیازهای شهروندان، سیاستگزاری در حوزه تبلیغات محیطی، مجازی و اجرای برندینگ در سطح شهر و هم چنین نظارت بر دستورالعمل های تبلیغات شهری اعم از رادیویی، تلویزیونی، محیطی، تهیه و تولید محتوای فیلم، کلیپ، تیزر، مجلات تصویری و صوتی .

اهداف اصلی

 • تدوین و انتشار کتب و نشریات مناسب در جهت ارتقای فرهنگ شهروندی.
 • نظارت بر حوزه های طراحی، تحلیل محتوا و اجرای طرحهای تبلیغاتی در واحدهای تابعه.
 • بررسی بازخورد و محاسبه ثمربخشی تبلیغات.
 • پوشش تبلیغی ساختمان‌ها و فضاهای عمومی شهرداری در تعظیم شعائر.
 • بزرگداشت ایام و مناسبت‌های ویژه.
 • انتشار کتب، لوح فشرده، بروشور و کاتالوگ به منظور معرفی شهرداری به شهروندان.
 • هماهنگی و نظارت بر امور تبلیغاتی و چاپی.
 • مشاوره در تمامی امور تبليغاتي از جمله طراحي، اجرا، چاپ و نصب.
 • نظارت بر طرح تبلیغات محیطی سطح شهر.
 • نظارت بر اجرای بهینه برندینگ تهران.

واحدهای زیر مجموعه معاونت

 • اداره تبلیغات
 • اداره تولیدات
 • اداره دیداری و شنیداری