Menu
EN
معرفی ریاست مرکز

معرفی ریاست مرکز

معرفی مرکز

شهرداری تهران به عنوان یک نهاد اجتماعی، بر اساس رسالت خود، بیشترین تنوع وظایف و ارتباطات را داراست و با خیل عظیمی از شهروندانی که هر کدام، نوع خاصی از انتظار را دارند؛ مواجه است. مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، در این راستا با نگاهی تخصصی، پژوهشی و جامع، تلاش می کند با بهره گیری از اندیشه های نوین و رویکردهای مدیران حوزه ارتباطی، اقدامات موثری را در سطوح مختلف ارتباطی شهرداری، شهر و شهروندان به اجرا درآورد ادامه مطلب
با رای اعضای شورای شهر، پیروز حناچی شهردار تهران شد