خورشیدی 1398/9/14
میلادی 2019/12/05
هجری 2019/12/05

دانستن و از مسئولیت فروگذار نکردن و آن را به دیگران محول نکردن از نشانه های والا بودن است.

  • ولادت حضرت امام حسن عسگری (ع) 232 ه.ق