شاخه

کارناوال (2)

آنکه همیشه شاگرد می‌ماند آموزگار خود را پاداشی به سزا نمی‌دهد. روز صادرات

1398/7/29 5

کارناوال

خوب نوشتن یعنی خوب فکرکردن، آنچه را قابل گزارش است کشف کنیم و به درستی برای دیگران بشکافیم.

1398/7/28 9

شتر قربانی (2)

اهلِ تماشایی؟ یا دست به یاری دراز کردن؟ یا چشم گرداندن و بر کناره رفتن؟ روز ملی پارا المپیک روز پیوند اولیا و مربیان سالروز...

1398/7/24 8

شتر قربانی

آنچه مرا نکُشد، نیرومندترم می‌سازد؛ این را در مدرسه جَنگِ زندگی آموخته‌ام. شهادت پنجمین شهید محراب ایت الله اشرفی اصفهانی به دست منافقان (...

1398/7/23 27

معرفی عدلیه – محاکمه محمدباقر گلپای...

انسان های آزاده، دل شکسته و پر غرور خود را پنهان می کنند. روز جهانی استاندارد

1398/7/22 16

اصغر قاتل

پیشداوری درباره اخلاق به این معناست که نیت اعمال را منشاء آنها می دانیم.

1398/7/21 20

دار زدن

باید بر فریب حواس خود پیروز شویم روز بزرگداشت حافظ

1398/7/20 15

محمود قاتل (2)

اگر نمی‌خواهیم بازیچه‌ی دست هر فرومایه‌ای و مایه‌ی ریشخند هر تهی‌مغزی باشیم، اصل اول این است که محتاط و دست‌نیافتنی بمانیم. ...

1398/7/17 22

محمود قاتل

از چشم‌انداز جوانی که بنگری، زندگی آینده‌ای دراز و بی‌پایان است؛ ولی از چشم‌انداز پیری، تنها گذشته‌ای بسیار کوتاه به چشم‌ات می‌آید. ...

1398/7/16 18

صحیه کل مملکتی

ملال، مردم را از درون می خورد. روز روستا و عشایر

1398/7/15 26

میدان توپخانه – میدان سپه

ملال، در بسیاری از موارد از دل تکرار برمی‌خیزد. روز دامپزشکی شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) 50 ه.ق. به روایتی روز بزرگداشت س...

1398/7/14 15

خیابان دوشان‌تپه

اغلب مردم خوش‌بینی و مثبت‌اندیشی را نوعی امید کاذب میدانند؛  در حالیکه این آن‌ها میباشند که دچار ناامیدی کاذب شده‌اند. هجرت حضرت امام خمینی (ره)...

1398/7/13 24