شاخه

تفکر انتقادی در روابط عمومی

این مقاله به تعریف تفکر انتقادی، ساختار جهانی تفکر، مهارت های ده گانه زندگی و ... می پردازد. برای دریافت این مقاله بر روی لینک ذیل، کلیک نمائید.

1398/6/27 49

ارتباط با رسانه در حوادث و بلایا

این مقاله به بیان: هدف از ارتباطات خبر ، جایگاه خبر در ساماندهی فرماندهی حادثه و ... می پردازد. برای دریافت این مقاله بر روی لینک ذیل کلیک نمائید.

1398/6/27 37

اینفوگرافیک ( گرافیک اطلاع رسان)

این مقاله، به گام های عملی طراحی گرافیک اطلاع رسان می پردازد.

1398/6/13 47

روابط عمومی در عصر جهانی شدن: کاهش ...

پیشتر روابط عمومی نقش ارتباطی بین سازمان با محیط را ايفا می کرد و کارکرد اصلی آن کسب اطلاعات محیطی و انتشار اطلاعات سازمان بود، اکنون و در فرايند جه...

1398/6/13 61

موانع و چالش های همکاری بین شهری در...

در این مقاله سعی شده در زمینه دیپلماسی شهری به موضوع موانع و چالش های همکاری بین شهری در منطقه خاورمیانه در غرب آسیا پرداخته شود.

1398/4/1 159

روابط عمومی در عصر جهانی شدن: کاهش ...

در اين مقاله يک مدل جامع برای مواجهه با فرسايش سرمايه اجتماعی در سازمان، بر اساس مطالعات خبرگی و داده بنیاد ارائه شده است.

1398/4/1 785

جایگاه روابط عمومی نوین (اینترنتی) ...

در این مقاله سعی شده است جایگاه روابط عمومی نوین (اینترنتی) در سازمان که به سه حوزه مدیریت ارتباط با مشتریان، مدیریت زنجیره تامین و برنامه ریزی من...

1398/4/1 158

ارتباطات رسانه ای در روابط عمومی

این مقاله، خلاصه ای است از کتاب های وسایل ارتباط جمعی (مؤلف:دکتر کاظم معتمدنژاد)، مبانی ارتباط جمعی (مؤلف: دکتر سید محمد دادگران) و جامعه شناسی ارتب...

1398/4/1 149

روابط عمومی و تشریفات

این مقاله به تعریف روابط عمومی و ارتباط می پردازد.

1397/9/20 314

رسانه های اجتماعی، شهر و مدیریت شهر...

این مقاله به تعریف مفهومی رسانه های اجتماعی می پردازد.

1397/9/20 282

راهبرد تشریفات در مدیریت ارتباطات

این مقاله به مهارت های زندگی- هنرهای خانوادگی، مهارت های عالی- هنرهای اجتماعی و ... می پردازد.

1397/9/20 400

مهارت درست گوش دادن

این مقاله به تفاوت میان شنیدن و گوش دادن می پردازد.

1397/9/20 237

روابط عمومی تجاری

این مقاله در ابتدا به تعریف روابط عمومی پرداخته و سپس به وظایف آن اشاره می کند. در ادامه به تعاریف تبلیغات از دیدگاه های مختلف می پردازد.

1397/9/17 87

روابط عمومی و راهبرد ارتباطی

این مقاله به دو رویکرد فرآیندگرا و معناگرا اشاره می کند و در ادامه به سطوح ارتباط، موانع اصلی برقراری ارتباط، خطاهای ادراک و ... پرداخته می شود.

1397/9/17 86

راهبرد تشریفات در مدیریت ارتباطات

این مقاله به کاربرد و انواع مصاحبه تلفنی می پردازد و درباره مصاحبه تلفنی بی خبر و نیز مصاحبه از قبل تعیین شده نکاتی ذکر می کند.

1397/9/17 107

آداب مصاحبه تلفنی

این مقاله به کاربرد و انواع مصاحبه تلفنی می پردازد و درباره مصاحبه تلفنی بی خبر و نیز مصاحبه از قبل تعیین شده نکاتی ذکر می کند.

1397/9/17 96

روابط عمومی و راهبرد کمپین

این مقاله به تعریف کمپین، توصیه هایی برای برقراری ارتباط مؤثر در یک کمپین و ... می پردازد.

1397/9/13 110

محیط و تشریفات مذاکرات

این مقاله به اهم موضوعات در مذاکرات کاری و تشریفاتی می پردازد و به مباحثی چون ترتیبات استقبال، نحوه پذیرایی، دیدارهای دوجانبه بین شرکت های تجاری و ....

1397/9/13 125

نسبت ما و رسانه های جدید جدید

این مقاله به وضعیت اینترنت در جهان و ایران در پایان سال 2013 پرداخته است و به ذکر انواع سایت رسانه اجتماعی و نیز معروف ترین شبکه اجتماعی اینترنتی می...

1397/9/11 119

ارتباط با رسانه؛ خطوط کلی تغییر

این مقاله ضمن تعریف رسانه های جدید به ذکر چهار C در ارتباطات می پردازد.

1397/9/11 138