فرایند داوری و انتخاب

فرآیند داوری و انتخاب

 

پروژه ها و یا شیوه های واجد شرایط با توجه به معیار های نه گانه زیر با وزن برابر ارزیابی می گردند و هیات داوران برای رسیدن به تصمیم خود نیازمند شواهد و مستندات کافی می باشد.


 

معیارهای ارزیابی پروژه ها

1-پايداري: توجه به صیانت و حفاظت از منابع طبیعی و اکوسیستم شهری، تنوع زیستی و پایداری

2-تاب آوري: پیش­گیری، مصون­سازی ، مقاومت و ایستادگی هوشمندانه و قدرت سازگاری در برابر تهدیدها، آسیب ها و بحران های طبیعی و انسان ساز

3-نوآوري: ميزان ابتکار عمل، خلاقيت و جديد بودن پروژه­ها يا تجربه­ها که  به يک مسئله­ی مهم اجتماعي توسعه يافته ­اند.

4-اثربخشي: حدي که پروژه­ها يا تجربيات به آن دست يافته­اند يا در راه دست­يابي به اهداف پيشنهادي و ديگر نتايج اجتماعي مطلوب هستند.

5-تکرارپذيري: قابلیت تعمیم و تکرار پذیری در سایر شهرهای جهان(البته با حفظ هویت و اقتضائات بومی و محیطی هر شهر) را داشته باشد. پروژه ها یا تجربیات باید بتوانند ایده­های جدید و خوب را به سایر شهرها آموزش دهند.

6-ضرورت و اهميت: اهميت پروژه ها يا تجربيات در مقابله با مشکلات و نگراني­هاي عمومي شهروندان.

7- جهاني شدن: به­کار­گیری استراتژی اندیشه­ی جهانی و اقدام محلی برای بهره­برداری از فرصت ها و مصون ماندن از تهدیدها و آسیب­های جهانی شدن .

8-هويت بومي و محلي: دارای رویکرد و اندیشه­ای جهانی در درون فرهنگ بومی و نیز با حفظ هویت محلی جوامع، شهرها و شهروندان باشد.

9-کارایی: به کارگیری و بهره برداری از منابع انسانی، مالی، طبیعی، انرژی، اطلاعات و زمان به شیوه ای کارآمد و اقتصادی

 

فرآیند انتخاب

ارزیابی پروژه های ارائه شده از سوی شهرهای شرکت کننده، توسط یک هیئت داوری فنی شامل مدیران، استادان و متخصصان مدیریت شهری داخل و خارج از کشور و در قالب کمیته های تخصصی انجام می شود.  هیات داوران از میان پروژه های ثبت و معرفی شده به دبیرخانه جایزه، حداکثر تا 21 پروژه را به عنوان پروژه های برتر راه یافته به مرحله نهایی در محور های 7 گانه جایزه انتخاب و اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت .

در نهایت هیات عالی داوران (ارزیابان نهایی) از میان پروژه های راه یافته به مرحله نهایی، حداکثر تا 7 پروژه را شایسته دریافت جایزه خشت طلایی تهران اعلام و طی مراسم ویژه ای که با حضور شهردار تهران در تاریخ 31 اکتبر و همزمان با روز جهانی شهرها برگزار خواهد شد، تندیس، لوح تقدیر و جوایز نفیسی به پروژه های برگزیده نهایی اعطا خواهد شد.

در مرحله اول ،  تمامی پروژه های رسیده مورد بررسی و داوری قرار گرفته و یک لیست کوتاه حداکثر شامل 21پروژه و یا تجربه از  تمام پروژه های ثبت شده توسط هیئت داوران فنی انتخاب می گردد . مرحله دوم شامل ارزیابی لیست کوتاه ارائه شده از سوی داوران فنی در مرحله اول و انتخاب و معرفی نهایی حداکثر 7پروژه  برتر نهایی خشت طلایی تهران توسط هیات عالی داوران خواهد بود. 

به تمامی پروژه های ارسالی و شرکت کننده در فراخوان گواهی شرکت در جایزه و به همه پروژهای راه یافته به لیست کوتاه(مرحله نهایی) لوح تقدیر اهدا خواهد شد.
بر اساس نظریه نهایی داوران، به برترین پروژه ها و یا تجربیات شهری برتربرگزیده (حداکثر تا 7 پروژه) تندیس خشت طلایی تهران، لوح تقدیر و جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.