1398

درباره ما

     شروع فعاليت سازمان :

سازمان‌ آمار و اطلاعات‌ و خدمات‌ كامپيوتري‌ شهرداري‌ تهران‌ در سال‌ 1347 با نام‌ اداره‌ كل‌ مكانوگرافي‌ و خدمات‌ ماشيني‌ و آمار شهرداري‌ پايتخت‌ به‌ منظور مكانيزه‌ كردن‌ سيستم‌هاي‌ مالي‌، اداري‌، فني‌، تشكيلاتي‌ و امكان‌ دسترسي‌ مسئولين‌ و مديران‌ به‌ اطلاعات‌ جامع‌ شهر تهران‌ ، در ساختمان‌ شماره‌ دو شهرداري‌ واقع‌ در خيابان‌ ايرانشهر با تعداد كمي‌ پرسنل‌ شروع‌ به‌ كار كرد. اين‌ اداره‌ كل‌ از سه‌ قسمت ذیل تشکیل گردیده بود:

1- مكانوگرافي‌

2- آمار

3- خدمات‌ عمومي‌ 

از بدو تاسيس‌ مركز مكانوگرافي‌ تا سال ‌ 1351 يعني‌ زماني‌ كه‌ يك‌ دستگاه‌ كامپيوتر 360 IBM مدل‌ 25 در محل‌ شهرداري‌ مركز توسط‌ شركت‌ داده‌پردازي‌ (IBM) نصب‌ گرديد كليه‌ كارها توسط‌ كامپيوتر وزارت‌ دارائي‌ انجام‌ مي‌شد. درسال ‌ 1353 محل‌ اداره‌ كل‌ مكانوگرافي‌ به‌ خيابان‌ شريعتي‌ (محل‌ ساختمان‌ شماره‌ 2 (زيرزمين‌ و طبقه‌ سوم‌) منتقل‌ گرديد و در سال‌ 1354 نام‌ آن‌ به‌ سازمان‌ خدمات‌ كامپيوتري‌ شهرداري‌ پايتخت‌ تغيير يافت‌ . طي‌ اين‌ سال‌ (1354) به‌ دليل‌ ازدياد جمعيت‌ تهران‌ و زياد شدن‌ اطلاعات‌ شهري‌ و جوابگو نبودن‌ كامپيوتر سازمان‌ به‌ نيازهاي‌ استفاده‌ كنندگان‌ ، تصميم‌ بر تعويض‌ كامپيوتر سازمان‌ گرديد و در ابتداي‌ سال‌ 1355 يك‌ دستگاه‌ كامپيوتر 370 IBM مدل ‌ 145 در محل‌ جديد سازمان‌ نصب‌ گرديد و بعد از مدت‌ كمي‌ جاي‌ خود را به‌ كامپيوتر 370 IBM مدل ‌ 158 داد.

 

سال‌ 1356 سال‌ شروع‌ فعاليتهاي‌ شبانه‌روزي‌ ، گسترش‌ و توسعه‌ سازمان‌ بود تعداد پرسنل‌ افزايش‌ يافت‌ و تقسيمات‌ قبلي‌ به‌ دو معاونت‌ فني‌ و مالي‌ و اداري‌ تبديل‌ شد . استفاده‌ كنندگان‌ از اطلاعات‌ سازمان‌ به‌ طور قابل‌ ملاحظه‌اي‌ افزايش‌ يافت‌. (استفاده‌ كنندگان‌ : شهرداري‌ تهران‌ ، مناطق ‌22 گانه‌ شهرداري‌ ، ادارات‌ و سازمانهاي‌ وابسته‌ به‌ شهرداري‌ ، اداره‌ راهنمائي‌ و رانندگي‌ كه‌ بزرگترين‌ استفاده‌ كننده‌ سازمان‌ بود). (سيستم‌های : تخلفات‌ ، شكايات‌ ، جرائم‌ و وصول‌ آنها ، صدور گواهينامه‌، پوئن‌ منفي‌ (سيستم‌هاي‌ مورد استفاده‌ راهنمايي‌ و رانندگي‌) حقوقِ كارمندان‌ و كارگران‌ شهرداري‌، حقوق كارگران‌ شركت‌ واحد، بانك‌ اطلاعات‌ پرسنلي‌ و تشكيلات‌ ، طبقه‌بندي‌ مشاغل‌ كارگري‌ ، عوارض‌ نوسازي‌ ، بانك‌ اطلاعاتي‌ تهران‌ ، وصول‌ عوارض‌ كسب‌ و پيشه‌ ، وصول‌ عوارض‌ نوسازي‌ ، مهندسين‌ ناظر، آمار صدور پروانه‌ها، كميسيون‌ ماده‌ صد و ... (سيستم‌هاي‌ مورد استفاده‌ شهرداري‌). در اين‌ سال‌ برنامه‌ريزي‌ براي‌ تبديل‌ برخي‌ از سيستم‌هاي‌ Batch به‌ Online آغاز شد و در سال‌ 1359 سيستم‌هاي‌ : پرسنلي‌ ، حقوق كارمندان‌ ، تخلفات‌ و جرائم‌ و وصول‌ آنها به‌ صورت‌ Online شروع‌ به‌ سرويس‌دهي‌ كردند. با تعويض‌ مديريت‌ سازمان‌ در سال ‌ 1367 قدم‌ اول‌ براي‌ استقلال‌ و بازرگاني‌ شدن‌ سازمان‌ برداشته‌ شد و در سال‌ 1369 براي‌ استفاده‌ كنندگان‌ خدمات‌ Main سازمان‌ صورتحسابهاي‌ تستي‌ ارسال‌ گرديد. در سالهاي ‌ 1369و 1370 به‌ دليل‌ محدوديتهايي‌ كه‌ در ورود تجهيزات‌ سخت‌افزاري‌ به‌ كشور پيش‌ آمد طرح‌ توسعه‌ خدمات‌ انفورماتيكي‌ در سازمان‌ نيز تاحدودي‌ متوقف‌ گرديد.
  استقلال‌ سازمان‌ :
سازمان‌ از تاريخ ‌ 31/3/1371 به‌ صورت‌ مستقل‌ و طبق‌ اصول‌ بازرگاني‌ درقالب‌ يك‌ شخصيت‌ حقوقي‌ شكل‌ گرفت‌ و به‌ موجب‌ ماده‌ 5 اساسنامه‌ هدف‌ سازمان‌، ايجاد بانكهاي‌ اطلاعاتي‌ به‌ منظور استفاده‌ در برنامه‌ريزي‌هاي‌ شهري‌ و شهرداري‌ و ارتقاء كمي‌ وكيفي‌ بازدهي‌ سيستم‌هاي‌ موجود مورد نياز شهرداري‌ تهران‌ با استفاده‌ از خدمات ماشيني‌ بود. سازمان‌ مجاز به‌ هرنوع‌ عمليات‌ مالي‌ و بازرگاني‌ اعم‌ از واردات‌، صادرات‌، خريد ، فروش‌ و استفاده‌ ازتسهيلات‌ بانكي‌ در چهارچوب‌ قوانين‌ موضوعه‌ و مقررات‌ عمومي‌ كشورجمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ورعايت‌ آئين‌نامه‌هاي مالي‌ و معاملاتي‌ داخلي‌ مصوب‌ بوده‌ وطبق‌ ماده‌ 7 اساسنامه‌ خدمات‌ خود را درمحدوده‌ شهر تهران‌ عرضه‌ خواهد داشت‌ و در بهره‌ گيري‌ از خدمات‌ سازمان‌، شهرداري‌ تهران‌ و واحدهاي‌ تابعه‌ و سازمانهاي‌ وابسته‌ از اولويت‌ برخوردار خواهندبود سازمان‌ در سال‌ 1371 كه‌ از نظر تاريخي‌ سال‌ استقلال‌ مالي‌ نام‌ گرفته‌ است‌ از نظر فعاليتهاي‌ بازرگاني‌ و مديريتي‌ نيز دچار تغييراتي‌ شد كه‌ اين‌ تغييرات‌ و تحولات‌ منشاء پيشرفتهايي‌ از نظر نوع‌ و حجم‌ خدمات‌ انفورماتيكي‌ شهرداري‌ تهران‌ و ساير مشتريان‌ قرار گرفت‌.

در سال‌ 73 و در راستاي‌ تحقق‌ بيشتر اهداف‌ بازرگاني‌ و برآوردن‌ نيازهاي‌ انفورماتيكي‌ شهرداري‌ با تغيير مديريت‌ سازمان‌ تحولات‌ اساسي‌ در نحوه‌ اداره‌ سازمان‌ و نگرش‌ مديريت‌ به‌ مسائل‌ انفورماتيكي‌ شهرداري‌ پديد آمد. اين‌ تغييرات‌ مصادف‌ گرديد با تحولات‌ انفورماتيكي‌ در دنيا كه‌ سبب‌ شد در مدت‌ زمان‌ كوتاهي‌ استفاده‌ از كامپيوترهاي‌ شخصي‌ و پديد آمدن‌ نسلهاي‌ جديد PC فراگير شده‌ و دوران‌ استفاده‌ از كامپيوترهاي حجيم‌ Main frame به‌ تدريج‌ سپري‌ گردد. در راستاي‌ همگامي‌ سازمان‌ با اين‌ تحولات‌ و رشد و گستردگي‌ استفاده‌ از كامپيوترهاي‌ شخصي‌ در شهرداري‌ ايجاب‌ مي‌نمود كه‌ مديريت‌ جديد سازمان‌ ، زمينه‌ يكپارچه‌سازي‌ سيستم‌ها و استفاده‌ بهينه‌ از تجهيزات‌ را فراهم‌ نمايد همين‌ امر لزوم‌ ايجاد تحولات‌ اساسي‌ در ساختار مديريتي‌ سازمان‌ را بيش‌ از پيش‌ سبب‌ گرديد. سال‌ 74 نقطه‌ عطفي‌ براي‌ فعاليتهاي‌ سازمان‌ بود در اين‌ سال‌ با انجام‌ تغييرات‌ اساسي‌ جهت‌ دستيابي‌ به‌ آنچه‌ به‌ عنوان‌ هدف‌ براي‌ سازمان‌ تعريف‌ شده‌ بود (به‌ عنوان‌ متولي‌ انفورماتيك‌ شهرداري‌ تهران‌) برنامه‌ريزي‌ و ارائه‌ طريق‌ شد كه‌ اهم‌ آن‌ مطرح‌ شدن‌ " پروژه‌ بزرگ‌ اتوماسيون‌ مناطق‌ و ستادهاي‌ شهرداري‌ تهران‌ (پام‌) مي‌باشد. نتايج‌ به‌ دست‌ آمده‌ از پروژه‌ سرشماري‌ سيستم‌هاي‌ كامپيوتري‌ واحدهاي‌ مختلف‌ شهرداري‌ تهران‌ در واقع‌ زمينه‌ طرح‌ چنين‌ پروژه‌اي‌ را فراهم‌ نمود. اين‌ نتايج‌ را مي‌توان‌ به‌ شرح‌ زير خلاصه‌ نمود : از اوايل‌ دهه‌ سال‌ 70 فعاليتهاي‌ انفورماتيكي‌ در شهرداري‌ تهران‌ شتاب‌ قابل‌ توجهي‌ گرفت‌ و در نتيجه‌ هريك‌ از واحدها به‌ دلخواه‌ از يك‌ شبكه‌ كامپيوتري‌ و نرم‌افزارهاي‌ مربوطه‌ استفاده‌ كردند. گستردگي‌ واحدهاي‌ تحت‌ پوشش‌ شهرداري‌ تهران‌ موجب‌ گرديد كه‌ در اثر گذشت‌ زمان‌ عدم‌ يكپارچگي‌ در فعاليتهاي‌ انفورماتيكي‌ هر روز بيشتر شده‌ و مشكلات‌ بسياري‌ را در اين‌ زمينه‌ به‌ خصوص‌ براي‌ متولي‌ ساماندهي‌ به‌ وضعيت‌ انفورماتيكي‌ مناطق‌ و ستادهاي‌ شهرداري‌ تهران‌ (سازمان‌) پديد آورد. در اين‌ راستا پروژه‌ پام‌ با هدف‌ كاهش‌ مشكلاتي‌ از قبيل‌ يكپارچه‌ نبودن‌ نرم‌افزارهاي‌ مورد استفاده‌ ، تنوع‌ فوِق العاده‌ زياد تجهيزات‌ سخت‌افزاري‌ ، كند بودن‌ سرعت‌ گردش‌ كار و انتقال‌ اطلاعات‌ در فعاليتهاي‌ مختلف‌ شهرداري‌ تهران‌ و كمبود اطلاعات‌ و آمار دقيق‌ جهت‌ برنامه‌ريزي‌ و تصميم‌گيري‌ مديريت‌ شكل‌ گرفت‌ .

 ارتباط با ما : info@tehran.ir