حوزه ریاست مرکز

 

 

 

حوزه ریاست مرکز به عنوان مجموعه اجرایی و پشتیبانی مرکز ارتباطات، علاوه بر هماهنگی و برنامه ریزی داخلی، ارتباطات و هماهنگی های برون سازمانی را نیز بر عهده داشته و در موارد ذیل به ایفای وظایف می پردازد:

 • تدوین پیوستار فرهنگی، ارتباطی و رسانه‏ ای.
 • نظم بخشی و ساماندهی امور ارتباطی و رسانه‏ ای.
 • استفاده از فرصت ها و ساماندهی شرایط موجود و بهره گیری از توان رسانه‏ ای شهر تهران.
 • بررسی و پیگیری برای ایجاد و راه‏ اندازی بخش‏ها و واحدهای مورد نیاز مرکز.
 • تدوین بودجه و تأمین اعتبارات لازم برای انجام مأموریت های مرکز (نظیر: امور ارتباطات، روابط عمومی، آینده ‏پژوهی، اطلاع ‏رسانی، آگاه سازی، رصد رسانه ‏ای، تبلیغات، انتشارات و بین‏ الملل )
 • ساماندهی امکانات و استفاده از ظرفیت های موجود جهت نیل به اهداف کلان شهرداری تهران.
 • تعریف‏ سازوکارهای نظارت، ارزیابی و ارزشیابی برای استفاده بهینه از امکانات مالی ومنابع انسانی.
 • تعامل و بهره‏ گیری از ارتباطات راهبردی در حوزه بین‏ الملل و دیپلماسی شهری.
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی و نظارت بر فرآیند مأموریت ها و سفرهای خارجی مدیران و کارکنان و نیز پذیرش هیأت ها و طرف های خارجی در شهرداری تهران با هماهنگی دستگاه های ذیربط .
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی و نظارت بر فرآیند ارتباط و تعامل دو سویه شهرداری تهران با شهروندان و سایر مخاطبان.
 • توسعه ارتباطات بین فردی و انسانی در حوزه بین ‏الملل و فضاهای شهری با مشارکت نخبگان فرهنگی، اجتماعی و هنری
 • بازنگری در مأموریت‏ ها و برنامه های روابط عمومی و امور بین‏ الملل معاونت‏ ها، سازمان‏ها، مناطق و نواحی شهرداری تهران.