معاونت روابط عمومی

 

روابط عمومی یکی از ابزارهای قوی مدیریت «افکارعمومی» و «بحران» در جامعه است. روابط عمومی در شهرداری تهران به عنوان اصلی ترین حلقه ارتباط بین مدیران و کارکنان و شهروندان، مسئولیت خطیری در فرآیند مدیریت افکار عمومی بر عهده دارد که می تواند به صورت نظام مند، برنامه ریزی شده و سنجیده در جهت ایجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم مدیران با کارکنان و شهروندان و ارتقاء سطح خدمات سازمانی اقدام کند. محور اساسی کار روابط عمومی، کسب منافع برای کل سازمان است نه برای شخصی که در رأس هرم سازمانی قرار گرفته است. در این میان نباید از نقش ارتباطات در افزایش بهره وری از امکانات و نیروی انسانی در سایه انعکاس هرچه بهتر فعالیت ها و مصوبات سازمان به جامعه و بهره گیری از امکانات و قابلیت های اجتماع و مشارکت عمومی افراد نیز غافل شد.

پس از شکل گیری ساختار جدید مرکز ارتباطات و امور بین الملل، معاونت روابط عمومی با رویکرد ایجاد وحدت رویه، هماهنگی و انسجام در اجرای سیاست‌های مرکز و مأموریت‌ها و امور محوله به روابط عمومی‌های واحدهای تابعه شهرداری تهران، ایجاد گردید. رئوس فعالیت های این معاونت در سه حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزیابی خلاصه می گردد. بخشی از وظایف این معاونت عبارتند از:


  اداره هماهنگي امور مناطق،معاونت ها، سازمان ها و شرکت ها
  • 1ـ ایجاد وحدت رویه در اجرای سیاست های مرکز ارتباطات برای روابط عمومی های تابعه
  • 2ـ نظارت بر کمیت و کیفیت اجرایی شدن سیاست های ابلاغی از سوی مرکز ارتباطات به روابط عمومی ها
  • 3ـ اجرای ارزیابی عملکرد مدیران ارتباطی
  • 4ـ برنامه ریزی، نظارت و توسعه کیفی فرآیند اجرایی ملاقات های مردمی در سطح واحدهای تابعه شهرداری تهران
  • 5ـ هدایت و راهبری واحدهای تابعه برای توسعه همکاری ها
  • اداره ارتباطات اجتماعي
  • 1ـ جلب مشارکت عمومي در اداره شهر
  • 2ـ گسترش دامنه ارتباطات شهروندان با مديريت شهري و تسهيل در تعاملات في ما بين
  • 3ـ افزايش ارتباطات و تبادل تجربيات شهروندان با کانون هاي اجتماعي، نهادهاي مدني، گرو هاي صنفي و ساير واحدهاي ارتباطي
  • 4ـ مديريت، جلب مشارکت و ارتقاء سطح همکاري با گروه هاي مرجع، سازمان هاي مردم نهاد و فعالين فرهنگي – اجتماعي
  • اداره ارتباطات و افکار عمومی
  • 1ـ رصد و پايش مستمر افکار عمومي و پرسنل شاغل در شهرداري تهران
  • 2ـ مديريت و طراحي افکار سنجي هاي ادواري از شهروندان و همکاران در خصوص طرح ها و پروژه هاي در دست اقدام شهرداري تهران
  • 3ـ تشکيل و مديريت اتاق فکر مرکز ارتباطات جهت بهره گيري از نظرات کارشناسان در حوزه ارتباطات و موضوعات شهرداري و ...
  • 4ـ برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران و کارشناسان روابط عمومی های شهرداری تهران

  اداره تشریفات

  1- برنامه ریزی و تهیه تقویم زمانبندی وجود شهردار در مراسم و مناسبت ها
  2- نظارت بر روند اجرای پروتکل های تشریفات در سطح مناطق، سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران
  3- برنامه ریزی جهت آموزش، توانمند سازی کارشناسان تشریفات در سطح مناطق، سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران
  4- برگزاری هرگونه مراسم رویدادها و مناسبت ها اجلاس‌ها همایش های بین المللی در سطح شهرداری تهران و کمک به برگزاری این گونه موارد توسط سایر نهادها و سازمان ها در سطح شهر تهران
  5- بروز رسانی اطلاعات شهرداری تهران در حوزه قوانین و پروتکل های تشریفاتی