معاونت امور بین الملل

 

 

 

در دنياي معاصر، دیگر رهبران سیاسی و مدیران ملی به تنهایی قادر به حل و فصل موضوعات و چالش‌های فزاینده جهانی مانند گرسنگی، تبعيض، ناامني، تغییرات اقلیمی، بحران‌هاي اقتصاد جهانی، ناكارآمدي نهادهای بين المللي، ضعف در سیستم های مدیریت فراگیر و عدالت محور و سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و ارائه خدمات شهری و تأمین نیازهای اساسی شهروندان نیستند. امروزه اکثریت جمعیت جهان در شهرها ساکن شده اند؛ لذا باید برنامه‌ریزی برای شهرها و مدیریت شایسته آنها با تکیه بر توانمندی‌های شهروندان، تبديل به محور اصلی توسعه هماهنگ ملی و جهانی شود. بهره برداری مناسب از دارایی ها و فرصت های بین المللی، نیازمند حضور و تبادل تجارب و همکاری خوب میان کلانشهرهای مهم و با هویت جهان است.

جهان کنونی نیز تغییرات شگرفی را تجربه می کند. انقلاب ارتباطات، دنیای ما را دگرگون کرده‌است. نهادهای مدنی و اجتماعی مستقل از دولت‌ها، یکدیگر را بازیافته‌اند. ظهور قدرت های متکثر، موجب تغییرات در مناسبات ملی و بین‌المللی شده است.گره‌های محکم اقتصادی، زندگی روزمره‌ انسان‌ها را به هم وابسته کرده است. «شهرنشینی» به صورت اعم و «کلان‌شهرنشینی» به صورت اخص، فرم و محتوای زندگی بشر را عمیقاً متأثر نموده‌است. همه‌ این عوامل دست به دست هم داده تا نقش انحصاری «دولت-ملت‌»ها در تعیین مناسبات جهانی به صورت جدی کاهش و به جای آن نقش تعاملی نهادهای اجتماعی و مدنی در بهبود وضعیت زیست بشر افزایش یابد. این تصویر، لزوم عینی همکاری ما را به عنوان متولیان نهادهای اجتماعی مدیریت شهری مشخص می‌سازد که دیپلماسی شهری در این میان، نقش بسزایی را بر عهده دارد.

ديپلماسي شهري مجموعه اي از ابزارهای سیاست گذاری شهری و فرایندها، نهادها و ترتیبات اقتصادی سیاسی و اجتماعی فرهنگی مدیریتی شهری است؛ حکومت های محلی و شهری (مقامات شهری و شهرداری ها) به منظور کاهش و کنترل کشمکش ها از آن ها برای تقویت همکاریهای جهانی بین شهری و بین شهرداری ها و رسیدن به منافع و علایق شهری و شهروندی مشترک استفاده می کنند تا بتوانند فضایی امن، دموکراتیک و پررفاه و سرشار از نشاط و آزادی برای شهروندان خود و شهروندان جهانی ایجاد کنند. شش هدف به هم پيوسته ديپلماسي شهری، عبارت است از: امنیت شهر، توسعه شهری، اقتصاد شهری، شبکه شهری، نمایندگی شهری و فرهنگ شهری.

دیپلماسی شهری راهکارهایی است که به وسیله آن، شهرها ارتباطات و تعهداتی را با دیگر بازیگران عرصه سیاست بین المللی اعم از مجامع و سازمان ها و شهر های مختلف به هدف نشان دادن توانایی ها و علاقه مندی هایشان بر عهده می گیرند. در واقع دیپلماسی شهری را می توان یک نوع تمرکز زدایی ارتباطات بین المللی دانست که شهرها به عنوان بازیگران اصلی آن هستند.

هر چند از دوران باستان تاكنون به‏طور سنتي هميشه روابطي ميان شهروندان كشورها وجود داشته است؛ اما بازيگران اصلي ارتباطات بين‏ المللي تا اواخر قرن 19 ميلادي، دولت‏ هاي سياسي بوده ‏اند. از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، اين تعادل و نقش ها به هم خورد و بازيگران جديدي وارد عرصه روابط‏ بين ‏‏‏المللي شده ‏اند كه در كنار دولت‏ ها، در گسترش تفاهم و همزيستي جهاني و مبادلات فرهنگي- اقتصادي نقش كليدي دارند. يكي از اين بازيگران، شهرها و به‏ خصوص كلانشهرها هستند.

ماموريتها و وظايف

 • سياست گذاري، برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت بر فرآيندها و خروجي‌هاي مربوط به تمامي سطوح و ابعاد روابط بين الملل و ديپلماسي شهري تهران در چارچوب سياستها و برنامه هاي كلي مديريت شهري تهران.
 • فعاليت در زمينه تبليغ، برندسازي و تصويرسازي مثبت و شايسته از كلانشهر تهران به عنوان پايتخت جمهوري اسلامي ايران در محيط بين المللي و در ميان ساير شهرهاي جهان در چارچوب سياست ها و برنامه هاي كلي مديريت شهري تهران.
 • سياستگذاري، برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت بر ديپلماسي رسانه‌اي خارجي شهرداري تهران در چارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي كلي مديريت شهري و ارتباطات رسانه‌اي شهرداري تهران.
 • تلاش در زمينه تحقق آرمان‌هاي سند چشم انداز و طرح جامع تهران براي تبديل تهران به يك كلانشهر جهاني در ارتباط تنگاتنگ با ساير حوزه‌ها، بخش‌ها و واحدهاي شهرداري تهران در چارچوب سياست‌ها و برنامه هاي كلي مديريت شهري تهران
 • شناخت، ظرفيت سازي، سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بر نحوه تعامل با نهادها و سازمان‌هاي بين المللي تخصصي در امور مديريت شهر با شهر.
 • تلاش، فعاليت و زمينه سازي براي جذب منابع، سرمايه مادي، دانش فني و گردشگر خارجي در محدوده توانمندي‌ها و اختيارات موجود در شهر و شهرداري تهران.
 • تلاش، فعاليت و زمينه سازي براي توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي و توانمندي هاي شهرداري تهران به خارج از كشور.
 • شناخت ظرفيت ها و ايجاد رابطه و توسعه همکاري با ايرانيان مقيم خارج از کشور داراي تخصص در حوزه هاي مختلف مديريت شهري.
 • اطلاع رساني، آموزش، دانش افزايي و ايجاد مهارت ها و توانمندي هاي نوين و تخصصي بين المللي و ديپلماتيك در مديران و كارشناسان مديريت شهري با هماهنگي واحدهاي ذيربط در شهرداري تهران.
 • جمع آوري و كسب اطلاعات، دانش و تجارب مثبت از محيط بين المللي و ترجمه، آماده سازي و نشر آن براي تأمين نيازهاي تخصصي حوزه ها، بخش ها و واحدهاي شهرداري تهران.
 • سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت بر فرآيند مأموريت ها و سفرهاي خارجي مديران وكاركنان شهرداري تهران.
 • سياست‌گذاري، برنامه ريزي و نظارت بر فرآيند دعوت و پذيرش هيأت‌ها و طرف‌هاي خارجي در شهرداري تهران.
 • ايجاد ارتباط و همكاري در زمينه رسيدگي به مسائل و مشكلات شهري سفارتخانه‌ها، نمايندگي‌هاي سياسي و شهروندان خارجي مستقر در تهران در چارچوب مأموريت‌ها و وظايف مديريت شهري و سياست‌ها، ضوابط و مقررات حاكم بر دستگاه رسمي سياست خارجي و ديپلماسي كشور.
 • ايجاد ارتباط و همكاري با ساير شهرهاي ايران، سازمان‌ها، نهادهاي دولتي و غيردولتي داخلي در حوزه‌هاي مأموريتي تخصصي در جهت تشريك مساعي و ارتقاي توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي تخصصي در حوزه روابط بين المللي و ديپلماسي شهري.
 • اداره امور سازمانها و مجامع تخصصی بین المللی
  1- مدیریت برنامه ریزی اجرا و نظارت بر ایجاد و توسعه روابط شهر با شهر خواهرخواندگی ها و حضور در سازمانها و مجامع بین المللی
  2- برگزاری و شرکت در نمایشگاه های بین المللی با هدف معرفی فرصت ها و زمینه های سرمایه گذاری با توانمندی های فنی مهندسی و تولیدی تهران
  3- انجام کلیه امورات مربوط به ثبت نام ارسال و یا دریافت اطلاعات و مستندات لازم و سایر موارد مربوط به شرکت هیئت های شهرداری تهران در مجامع اجلاس ها و همایش های بین المللی مرتبط
  4- درخواست پیگیری و نظارت بر پرداخت حق عضویت شهرداری تهران در نهادهای بین المللی شهری
  5- رایزنی همکاری و هماهنگی ضروری فیمابین سازمان های بین المللی تخصصی شهری و سایر مجامع بین المللی با واحدهای مختلف شهرداری تهران و حوزه‌های تخصصی ذیربط در وزارت امور خارجه نمایندگی ها و کارگزاری‌های UN در تهران
 • اداره ارتباطات و بررسی های تطبیقی
  1- زمینه سازی و تسهیل جریان تبادل اطلاعات و ارتباطات کارکنان شهرداری تهران با نهادها و مجامع تخصصی بین المللی ذیربط و همتایان خود در محیط بین الملل
  2- اطلاع رسانی و تبلیغات بین المللی جهت معرفی توانمندی ها و امکانات شهرداری تهران و واحدهای تابع در سطوح بین المللی با هدف تقویت مناسبات و زمینه‌سازی برای صادرات دانش تخصصی و خدمات فنی و مهندسی
  3- جمع آوری ین و انتشار آخرین یافته‌ها و پیشرفتهای جهانی در حوزه های مختلف شهری و فراهم نمودن آنها برای بهره برداری کارکنان در قالب کتاب فیلم سی‌دی و نشریات ادواری و مقطعی
  4- راهبری و نظارت بر ابعاد شکلی و محتوایی پرتال شهرداری تهران به زبان انگلیسی و دیگر زبان های بین المللی بر اساس بخشنامه شهردار محترم تهران به شماره ۸۵۱۰/۸۸۸۳۳۳۴ مورخ ۸۵/۵/۲۲
  5- تشکیل یا شرکت در جلسات با حضور سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های خارجی مستقر در تهران و یا وکلا و نمایندگان قانونی آنها پیرامون مسائل مبتلا به شهری آنها با هماهنگی وزارت امور خارجه
 • اداره روابط و همکاریهای خارجی
  1- برنامه ریزی و اقدام در زمینه ایجاد گسترش و تحکیم روابط و همکاری های دو جانبه شهر تهران با سایر شهرهای جهان
  2- برنامه ریزی و اقدام در زمینه توسعه روابط و همکاری فنی علمی و تخصصی شهرداری تهران برای تامین نیازهای علمی آموزشی فنی تخصصی و تکنولوژی شهرداری تهران
  3- برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه روابط و همکاری‌های فرهنگی و برگزاری رویدادها و مناسبت های مشترک فرهنگی میان شهر تهران و سایر شهرهای جهان
  4- تدوین تنظیم پیگیری و نظارت بر اجرای تفاهم نامه ها پیمان نامه ها و قراردادهای شهرداری تهران و واحدها مناطق سازمان ها و شرکت شرکتهای تابعه با سایر شهرهای جهان در زمینه مدیریت شهری
  5- برنامه ریزی هماهنگی اجرا و نظارت بر دعوت و پذیرش مقامات و هیئت های خارجی در چهارچوب مناسبات و همکاری های دو جانبه از سایر شهرهای جهان