معاونت تبلیغات و انتشارات

اهمیت و حجم برنامه‌های تبلیغاتی، انتشاراتی، فرهنگی و هنری مدون و مصوب شهرداری تهران، علت اصلی ایجاد معاونت تبلیغات و انتشارات در مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل بود. این معاونت با رویکرد حسن اجرای فعالیت های تبلیغاتی و فرهنگی در سطح شهر و مبتنی بر اهداف شهرداری شکل گرفت. فرآیند اجرایی و عملیاتی معاونت تبلیغات و انتشارات، بر محور اعتلاء ترویج فرهنگ شهروندی، از سیاستگزاری تا برنامه ریزی، هدایت، سازماندهی، پشتیبانی و نظارت بر تبلیغات در سطح شهر را شامل می شود.

برخی از وظایف این معاونت عبارتند از: بررسی نیازهای شهروندان، سیاستگزاری در حوزه تبلیغات محیطی، مجازی و اجرای برندینگ در سطح شهر و هم چنین نظارت بر دستورالعمل های تبلیغات شهری اعم از رادیویی، تلویزیونی، محیطی، تهیه و تولید محتوای فیلم، کلیپ، تیزر، مجلات تصویری و صوتی .

اهداف اصلی

 • تدوین و انتشار کتب و نشریات مناسب در جهت ارتقای فرهنگ شهروندی.
 • نظارت بر حوزه های طراحی، تحلیل محتوا و اجرای طرحهای تبلیغاتی در واحدهای تابعه.
 • بررسی بازخورد و محاسبه ثمربخشی تبلیغات.
 • پوشش تبلیغی ساختمان‌ها و فضاهای عمومی شهرداری در تعظیم شعائر.
 • بزرگداشت ایام و مناسبت‌های ویژه.
 • انتشار کتب، لوح فشرده، بروشور و کاتالوگ به منظور معرفی شهرداری به شهروندان.
 • هماهنگی و نظارت بر امور تبلیغاتی و چاپی.
 • مشاوره در تمامی امور تبليغاتي از جمله طراحي، اجرا، چاپ و نصب.
 • نظارت بر طرح تبلیغات محیطی سطح شهر.
 • نظارت بر اجرای بهینه برندینگ تهران.

  اداره تبلیغات
  1- طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی
  2- برگزاری work shop
  3- انجام تبلیغات محیطی مراسم و مناسبت ها
  4- نظارت بر پوشش تبلیغی ساختمانها و فضاهای عمومی در گرامیداشت ایام و مناسبت های ویژه
  5- نظارت طراحی و تهیه پوستر و بنر و تراکت

  اداره تولیدات
  1- نظارت بر تولید نشریات و بسته های اطلاع رسانی
  2- تعریف تاریخ شفاهی تهران و شهرداری تهران
  3- تولید گزارش و کتابهای مناسبت های مختلف جهت ارائه به مراجع خاص
  4- نظارت بر کتابخانه تخصصی مرکز ارتباطات
  5- نظارت بر تجهیز و تکمیل کتابخانه‌های روابط عمومی های ستادی

 • اداره دیداری و شنیداری
  1- نظارت بر تولیدات تبلیغاتی رادیویی
  2- تولیدات تبلیغات تلویزیونی (تیزر و کلیپ)
  3- تولید مستند های گزارشی و تبلیغی
  4- نمایش تبلیغاتی میدانی و خیابانی
  5- نظارت بر تولید مستندات گزارشی از دستاوردهای عمده عمرانی شهرداری تهران در قالب انیمیشن سه بعدی و ترکیبی