فراخوان عمومی طراحی شعار و نشان بصری برند (ویژند) شهر تهران

پیرو مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، و همراستا با راهبرد شهرهای برجسته و پیشرو در سطح بین المللی، شهرداری تهران پروژه ی "طراحی و تدوین نشان برتر شهر تهران" را در دستور کار قرار داده و در تلاش است با مشارکت حداکثری نخبگان، صاحبنظران و نهادهای مسئول، این امر مهم را به نحوه مطلوب به سرانجام رساند. لذا با توجه به پایان فاز مطالعاتی طرح و تعیین راهبردهای کلان برند (ویژند) شهری، از کلیه شهروندان، مجموعه های خلاق طراحی وتبلیغاتی، و صاحب نظران ادبی و هنری، دعوت می نماید تا در خلق شعار و نشان بصری شهر، مطابق با دستاوردهای فاز پژوهشی طرح، مشارکت نمایند.