تاریخچه تأسیس و روند تغییرات ساختاری مرکز ارتباطات و امور بین الملل در شهرداری تهران

اسامی روسای مرکز ارتباطات و امور بین‌‌الملل

 


 

غلامحسین محمدی

اسامی مدیران کل روابط عمومی و امور بین الملل

نامدار صداقت
علیرضا جدایی
محسن حکمت
مجتبی اعلایی
کمال دهقانی فیروزآبادی
عبدالرحیم کرکه آبادی
مهدی جمالی بحری
علیرضا غفاری
منصور ادیب
حجت زاده
طبیب زاده