ادامه مطلب ...

نشست هماهنگی دبیرخانه پنجمین دوره جایزه خشت طلایی تهران با مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران

نشست هماهنگی دکتر زهیر صباغ پور آذریان دبیر پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران با مدیران مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در خصوص برگزاری پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 image